SAVREMENE REZIDENCIJE, URBANI DIZAJN – OD €245,000
SAZNAJ VIŠE
SAVREMENE REZIDENCIJE, URBANI DIZAJN – OD €245,000
Čovjek među jahtama|Čovjek među jahtama

Informacije o dolascima

GPS pozicija: 42˚26.03’N 018˚41.33’E

VHF kanal: 71

Marinska kancelarija: +382 32 661 061

POSTUPAK DOLASKA

Zaposleni na pristaništu Marine Porto Montenegro su na raspolaganju 24 časa dnevno i OBAVEZNO ih je kontaktirati prije dolaska i prije odlaska. Po dolasku, molimo da obezbijedite sljedeće informacije o:

  • nazivu plovila
  • dužini plovila
  • šifri veza (ako je poznata)
  • zadnjoj usputnoj luci (ako je dolazak iz neke inostrane luke, pogledajte odjeljak o carini i imigraciji)

ULAZAK U MARINU

Ulazak u marinu označen je crvenim i zelenim svjetlima tokom noći – pri čemu je zeleno svijetlo uključeno na glavi N lučkog nasipa, dok je crveno uključeno na glavi Lukobrana 5. Udaljite se od Lukobrana 4 (spoljna strana) zbog plitkih voda (označeno narandžastim bovama). Tokom izvođenja dogranje u Marini, molimo vas da budete dodatno oprezni tokom manevrisanja pri ulasku u večernjim časovima.

PILOTIRANJE

Pilotiranje je obavezno za sva plovila koja prekoračuju 1000 GRT (bruto registarskih tona). Pilota je moguće angažovati preko Tima za pružanje pomoći jahtama, a Pilotska ukrcajna stanica se nalazi na ulazu u zaliv (za dolaske).

POMOĆ

Pomoć malog čamca je takođe moguće tražiti putem VHF kanala 71. Posada na doku je na čekanju dolazaka i odlazaka

SIDRENJE

Sidrenje nije dozvoljeno unutar Marine, osim na Doku A

RONILAC

Marina ima svog sopstvenog ovlašćenog ronioca. Ronjenje je zabranjeno svakom drugom neovlašćenom licu.

VEZIVANJE PLOVILA

Sistem vezivanja plovila u Marini Porto Montenegro je ‘’mediteransko vezivanje’’ ili ‘’krmeno vezivanje’’. Za jahte na svim lukobranima, sa izuzetkom Lukobrana 1, sistem vezivanja koristi dva konopa (kopnena konopa) za pramčano vezivanje. Molimo vas da se pobrinete da kontaktirate marinu putem VHF kanala 71 da biste obezbijedili prisustvo zaposlenih iz Marine prilikom dolaska, da vam pomognu oko rukovanja konopima.